Otevírací doba a provoz po 11.5.2020

Otevírací doba a provoz po 11.5.2020

Otevírací doba od 11.5.2020 – 25.5.2020

Po – pá          8:00 – 20:30

So                   8:00 – 14:00

Ne                   13:00 – 19:00

Veškeré rezervace ploch je nutné řešit dopředu telefonicky nebo emailem (upřednostňujeme). Přehled obsazenosti najdete na www.spos-milevsko.cz

Nutná bezpečnostní opatření

Zde uvádíme výňatek z vládních usnesení týkající se sportovišť, co bude uživateli striktně dodržováno a bude kontrolováno.

Pro vnitřní i venkovní sportoviště:

Usnesení vlády České republiky č. 490 ze dne 30.4.2020

III. omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

a) společně sportuje nejvýše 100 osob,

b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

IV. nařizuje

a) pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:

– je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

– je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;

b) pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:

– na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

– vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,

– sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

– na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

– nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

– po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

Za SPOS Milevsko

Pavel Stejskal

Otevíráme omezený provoz

Otevíráme omezený provoz

Otevření městských sportovišť

Vážení sportovci,

omezeních a opatřeních už bylo dost a mnozí z vás se již chtějí vrátit ke svým zálibám a koníčkům, ke kterým využíváte právě sportovišť pod naší správou. Není všem opatřením a omezením konec, takže je nutné i nadále tyto respektovat, avšak již nám alespoň umožňují v omezených počtech a za určitých podmínek sportovat, a nám umožňují již částečně otevřít.

Proto prosím pozorně čtěte následující text, kde uvádíme scénář, kde a za jakých podmínek bude možné nyní sportovat.

Fitness salónek, posilovna ve sportovní hale pod Klubem kulturistiky Milevsko, malá umělá tráva, otvírací doba:

So 2.5. 8:00 – 14:00

Ne 3.5. 13:00 – 19:00

Po 4.5. – čt 7.5. 8:00 – 20:00

Pá 8.5. zavřeno

So 9.5. 8:00 – 14:00

Ne 10.5. 13:00 – 19:00

Předběžně po 11.5. – pá 15.5. 8:00 – 20:00

Zimní stadion in-line plocha, sportovní hala (pouze do 11.5., následuje rekonstrukce), otvírací doba:

Po 4.5. – čt 7.5. 8:00 – 20:00

Pá 8.5. zavřeno

So 9.5. 8:00 – 14:00

Ne 10.5. 13:00 – 19:00

Předběžně po 11.5. – pá 15.5. 8:00 – 20:00

Letní stadion atletika, živá tráva, velká umělá tráva:

Po 4.5. – čt 7.5. 8:00 – 20:00

Pá 8.5. – ne 10.5. zavřeno

Předběžně po 11.5. – pá 15.5. 8:00 – 20:00

Veškeré rezervace ploch je nutné řešit dopředu telefonicky nebo emailem (upřednostňujeme).

Zde uvádíme výňatek z vládních usnesení týkající se sportovišť, co bude striktně platit a bude kontrolováno.

Pro vnitřní sportoviště:

Usnesení vlády České republiky č. 453 ze dne 23.4.2020

I. zakazuje

f) přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů, s výjimkou posiloven, tělocvičen a fitness center, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

i. omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,

ii. nelze používat šatny a sprchy,

iii. vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,

iv. zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

v. průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

vi. zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

vii. klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

viii. prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,

ix. používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,

x. je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,

xi. v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,

xii. upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor;“

Pro venkovní sportoviště:

Usnesení vlády České republiky č. 452 ze dne 23.4.2020

„II. omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

b) společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

c) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

III. nařizuje

a) pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, aby byla dodržována následující pravidla:

i. trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,

ii. na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,

iii. mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,

iv. sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

v. na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

vi. nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

vii. po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;“

Vezměte prosím na vědomí toto postupné otevírání a v případě vašeho zájmu o rezervaci se na nás neváhejte obrátit.

Sportu zdar, za SPOS Milevsko

Pavel Stejskal

Uzavření sportovišť

Uzavření sportovišť

Vážení sportovci,
po konzultaci s městem Milevskem a vzhledem k situaci vyhlášení stavu nouze v České republice v souvislosti se šířením Coronaviru uzavíráme od 13.3.2020 od 6:00 všechny sportoviště bez rozdílu:
Zimní stadion – ukončení letošní sezóny a rozpuštění ledové plochy
Sportovní hala včetně všech přilehlých sportovišť – do odvolaní
Letní stadion včetně všech sportovišť a sauny – do odvolání
Tenisové kurty a bazény – zatím nebyl spuštěn provoz

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné prožití volného času jinými způsoby – běh, již lze i jízda na kole nebo jen procházky přírodou.

Dále vás budeme informovat.

V Milevsku dne 12.3.2020

Za SPOS Milevsko
Pavel Stejskal

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Prohlášení k MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví:
Dnes 10.3.2020 od 18 hodin začíná platit mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční a podobné akce a jiná shromáždění, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
 
1) Veřejná bruslení budou omezena na kapacitu do 100 osob. V případě další příchozích jsme nuceni je na zimní stadion nevpustit. Není však nutno návštěvu veřejného bruslení vzdávat, momentálně je na veřejném bruslení zhruba 30 osob.
 
2) Sportovní akce pořádané jednotlivými oddíly momentálně konzultujeme přímo s těmito. Většina z nich nedosahuje kumulaci tolika osob. Pravidelná cvičení a tréninkový proces z naší strany není momentálně nikterak omezen a řídí si samotné oddíly.
 
3) Velká hokejová show, která se připravuje na sobotu 21.3.2020 od 16 hodin zatím ZRUŠENA NENÍ a organizační tým bude postupovat dle vývoje situace v následných dnech. Budeme vás nadále informovat.
 
Nepodléhejte panice, nepokoušejte zbytečně možnou nákazu cestováním a dodržujte základní hygienická pravidla. To jsou momentálně nejdůležitější zásady, jak viru předcházet.
 
V Milevsku dne 10.3.2020
 
Za SPOS Milevsko
Pavel Stejskal