Sportovní black-out vol.2

Sportovní black-out vol.2

Vážení,

uplynulo 7 měsíců a máme tu DÉJÁ-VU. Stačilo by použít zkratky Ctrl+C a Ctrl+V pro informování, že není možné opět sportovat. Níže shrnu současná nařízení a budu vás informovat, co, odkdy a jak bude uzavřeno nebo nadále v provozu.

Ode dneška 9.10.2020 od 0:00 jsou uzavřena všechna vnitřní sportoviště a vnitřní zázemí vnějších sportovišť, s výjimkou organizovaných sportovních akcí pod svazy a přípravy na tyto akce (tréninky). Tato výjimka platí do 11.10.2020 do 23:59. V reálu to znamená, že ve vnitřních prostorech o víkendu doběhne program a od pondělí 12.10.2020 od 0:00 se vnitřní sportoviště a vnitřní zázemí vnějších sportovišť uzavírá. V provozu nadále zůstanou vnější sportoviště bez možnosti využívání šaten a sociálního zázemí, a to pro max. 20 osob.

Jednotlivá sportoviště přehledně:

POSILOVNA – uzavření od pátku 9.10. do odvolání

SAUNA – uzavření od pátku 9.10. do odvolání

SPINNING – uzavření od pátku 9.10. do odvolání

ZIMNÍ STADION – uzavření od pondělí 12.10. do odvolání

SPORTOVNÍ HALA – uzavření od pondělí 12.10. do odvolání

FITNESS SÁL – uzavření od pondělí 12.10. do odvolání

MALÁ UMĚLÁ TRÁVA – v provozu dle provedených rezervací (bez zázemí, max. 20 osob)

LETNÍ STADION – v provozu dle provedených rezervací (bez zázemí, max. 20 osob)

VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA – v provozu dle provedených rezervací (bez zázemí, max. 20 osob)

TENISOVÉ KURTY – v provozu (bez zázemí, max. 20 osob)

WORK-OUT, FIT-PARK A SKATE-PARK – v provozu

AREÁL KOUPALIŠTĚ – letošní sezóna již ukončena

V případě zájmu o využívání vnějších sportovišť viz seznam výše nás neváhejte kontaktovat. Aktuální obsazenost naleznete na https://spos-milevsko.cz/obsazenost/stadion-mala-umela-trava/.

V Milevsku dne 9.10.2020

Za SPOS Milevsko

Pavel Stejskal

Otevírací doba a provoz od 25.5.2020

Otevírací doba a provoz od 25.5.2020

Otevírací doba od 25.5.2020

Po – pá          8:00 – 20:30

So                   8:00 – 14:00

Ne                   13:00 – 19:00

Veškeré rezervace ploch je nutné řešit dopředu telefonicky nebo emailem (upřednostňujeme). Přehled obsazenosti najdete na www.spos-milevsko.cz

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

Výňatek z přílohy č. 1 k usnesení vlády č. 555 ze dne 18.5.2020

S účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se

I. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 300 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;

II. omezuje

a) konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla:

– je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),

– je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;

b) organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak, že musí být dodržována následující pravidla:

– na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob,

– vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,

– sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

– na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

– po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek;

Za SPOS Milevsko

Pavel Stejskal