Koupaliště otvírá 18.6.

Koupaliště otvírá 18.6.

V pátek 18.6.2021 bude spuštěn provoz areálu letního koupaliště.

Provozní doba:

ČERVEN A ZÁŘÍ

PO – PÁ: 12:00 – 19:00

SO – NE: 10:00 – 19:00

ČERVENEC A SRPEN

PO – PÁ: 10:00 – 20:00

SO – NE: 9:00 – 20:00

Pro vstup do areálu je nutné respektovat aktuální mimořádná opatření:

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné jeskyně,

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit,

b) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla: 

i) provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 50 % z maximální kapacity návštěvníků areálu,

ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasáváným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,

iii) minimální teplota provozování saun je 80 °C,

iv) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,

c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

 ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

NOŠENÍ ROUŠEK A RESPIRÁTORŮ

Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na:

osoby v prostorech umělých koupališť, plaveckých bazénů, koupelových bazénů, bazénů pro kojence a batolata a brouzdališť, lázeňských a léčebných bazénů, saun, wellness zařízení a solných jeskyní

Celé znění mimořádných opatření naleznete v odkazech níže:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani.pdf

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021.pdf

Jednou z možných variant pro vstup je provedení samotestování na antigen viru SARS COV 2, na základě jehož výsledku si vystavíte čestné prohlášení:

Otevření tenisového areálu 1.5.2021

Otevření tenisového areálu 1.5.2021

OTEVÍRACÍ DOBA TENISOVÝCH KURTŮ

KVĚTEN – ČERVEN

PO – PÁ                13:00 – 20:00

SO – NE                9:00 – 20:00

ČERVENEC – SRPEN

PO – PÁ                11:00 – 20:00

SO – NE                9:00 – 20:00

ZÁŘÍ – ŘÍJEN

PO – PÁ                13:00 – 19:00

SO – NE                10:00 – 19:00

Výdejní okénko Restaurace Sporthotel

Výdejní okénko Restaurace Sporthotel

Z důvodů vládou vyhlášeným zákonem je restaurace od středy 14. 10. 2020 do odvolání ZAVŘENA.

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS VÝDEJNÍ OKÉNKO, KTERÉ BUDE PŘI VSTUPU DO TÉTO RESTAURACE OTEVŘENO KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN

OD 10:30 HOD DO 13:30 HOD.

Jídelní lístek bude na každý den vložen na našich webových stránkách a to www.restaurace-sporthotel.cz

SPOLEČNOST T&T CHUDÝ, PODLIPSKÝ S.R.O. VÁM DĚKUJE ZA NAVŠTĚVU RESTAURACE&SPORTHOTEL

Sportovní black-out vol.2

Sportovní black-out vol.2

Vážení,

uplynulo 7 měsíců a máme tu DÉJÁ-VU. Stačilo by použít zkratky Ctrl+C a Ctrl+V pro informování, že není možné opět sportovat. Níže shrnu současná nařízení a budu vás informovat, co, odkdy a jak bude uzavřeno nebo nadále v provozu.

Ode dneška 9.10.2020 od 0:00 jsou uzavřena všechna vnitřní sportoviště a vnitřní zázemí vnějších sportovišť, s výjimkou organizovaných sportovních akcí pod svazy a přípravy na tyto akce (tréninky). Tato výjimka platí do 11.10.2020 do 23:59. V reálu to znamená, že ve vnitřních prostorech o víkendu doběhne program a od pondělí 12.10.2020 od 0:00 se vnitřní sportoviště a vnitřní zázemí vnějších sportovišť uzavírá. V provozu nadále zůstanou vnější sportoviště bez možnosti využívání šaten a sociálního zázemí, a to pro max. 20 osob.

Jednotlivá sportoviště přehledně:

POSILOVNA – uzavření od pátku 9.10. do odvolání

SAUNA – uzavření od pátku 9.10. do odvolání

SPINNING – uzavření od pátku 9.10. do odvolání

ZIMNÍ STADION – uzavření od pondělí 12.10. do odvolání

SPORTOVNÍ HALA – uzavření od pondělí 12.10. do odvolání

FITNESS SÁL – uzavření od pondělí 12.10. do odvolání

MALÁ UMĚLÁ TRÁVA – v provozu dle provedených rezervací (bez zázemí, max. 20 osob)

LETNÍ STADION – v provozu dle provedených rezervací (bez zázemí, max. 20 osob)

VELKÁ UMĚLÁ TRÁVA – v provozu dle provedených rezervací (bez zázemí, max. 20 osob)

TENISOVÉ KURTY – v provozu (bez zázemí, max. 20 osob)

WORK-OUT, FIT-PARK A SKATE-PARK – v provozu

AREÁL KOUPALIŠTĚ – letošní sezóna již ukončena

V případě zájmu o využívání vnějších sportovišť viz seznam výše nás neváhejte kontaktovat. Aktuální obsazenost naleznete na https://spos-milevsko.cz/obsazenost/stadion-mala-umela-trava/.

V Milevsku dne 9.10.2020

Za SPOS Milevsko

Pavel Stejskal