Provozujeme sportoviště města Milevska

Žijeme sportem
Začněte sportovat s námi
Budování prvních sportovišť v Milevsku je spojeno s počátky organizovaného sportu v regionu. Jako první vznikaly tenisové kurty v Bažantnici a Sokolovna. Největší podporu milevská sportoviště zažila v létech 1953 až 1955 kdy vzniká fotbalový stadion a v létech 1972 až 1976 kdy byl postaven zimní stadion a sportovní hala. Dnes tvoří sportoviště v Milevsku ucelený komplex a zažívá třetí etapu významné podpory. Generální rekonstrukce zimního stadionu v letech 2005-2006 spolu s budováním venkovních hřišť s umělým povrchem v letech 2006-2007 dávají možnostem sportovat nový rozměr.V roce 2011 se provoz společnosti rozšířil ještě o venkovní koupaliště, které bylo v letech 2009-2010 vybudováno pro vyplnění volnočasových aktivit občanů Milevska. V letech 2013-2014 probíhala kompletní rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště se živou trávou, kdy bylo i dovybaveno zavlažovacím systémem. Dále v roce 2014 byla sportovní hala dovybavena osvětlovací technikou zářivkového typu.

Od roku 2001 milevská sportoviště spravuje společnost SPOS Milevsko s.r.o., jejíchž stránky jste právě navštívili. Berte prosím zde uvedené materiály nejen jako prezentaci milevských sportovišť, ale hlavně jako pozvánku na ně a do blízkého okolí našeho města Milevska.