Letní stadion – sauna

Žijeme nejen sportem
sauna

Dne 11.3.2020 je sauna z technických důvodů zrušena.

Sauna až pro 20 osob je umístěna vedle bufetu v zázemí letního stadionu. Sauna má vlastní šatnu a sociální zařízení, dále pak rozměrný ochlazovací bazének a odpočívárnu. Sauna má pravidelný provoz od října do dubna ve stanovených dnech a časech, ale lze se objednat individuálně pro skupinku max. 20 osob mimo tyto vyhrazené provozní dny a časy.

Pravidelná provozní doba:   říjen-květen

středa  16.00 – 21.00h       muži
čtvrtek 15.00 – 21.00h       ženy
pátek  15.00 – 21.00h        muži

 

Sauna

Mimořádné opatření

V NÁVAZNOSTI NA AKTUÁLNÍ SITUACI, USNESENÍ VLÁDY ČR Č. 194 ZE DNE 12.3.2020
A MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTRA ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 12.3.2020 jsou všechna sportoviště uzavřena.