Otevření městských sportovišť

Vážení sportovci,

omezeních a opatřeních už bylo dost a mnozí z vás se již chtějí vrátit ke svým zálibám a koníčkům, ke kterým využíváte právě sportovišť pod naší správou. Není všem opatřením a omezením konec, takže je nutné i nadále tyto respektovat, avšak již nám alespoň umožňují v omezených počtech a za určitých podmínek sportovat, a nám umožňují již částečně otevřít.

Proto prosím pozorně čtěte následující text, kde uvádíme scénář, kde a za jakých podmínek bude možné nyní sportovat.

Fitness salónek, posilovna ve sportovní hale pod Klubem kulturistiky Milevsko, malá umělá tráva, otvírací doba:

So 2.5. 8:00 – 14:00

Ne 3.5. 13:00 – 19:00

Po 4.5. – čt 7.5. 8:00 – 20:00

Pá 8.5. zavřeno

So 9.5. 8:00 – 14:00

Ne 10.5. 13:00 – 19:00

Předběžně po 11.5. – pá 15.5. 8:00 – 20:00

Zimní stadion in-line plocha, sportovní hala (pouze do 11.5., následuje rekonstrukce), otvírací doba:

Po 4.5. – čt 7.5. 8:00 – 20:00

Pá 8.5. zavřeno

So 9.5. 8:00 – 14:00

Ne 10.5. 13:00 – 19:00

Předběžně po 11.5. – pá 15.5. 8:00 – 20:00

Letní stadion atletika, živá tráva, velká umělá tráva:

Po 4.5. – čt 7.5. 8:00 – 20:00

Pá 8.5. – ne 10.5. zavřeno

Předběžně po 11.5. – pá 15.5. 8:00 – 20:00

Veškeré rezervace ploch je nutné řešit dopředu telefonicky nebo emailem (upřednostňujeme).

Zde uvádíme výňatek z vládních usnesení týkající se sportovišť, co bude striktně platit a bude kontrolováno.

Pro vnitřní sportoviště:

Usnesení vlády České republiky č. 453 ze dne 23.4.2020

I. zakazuje

f) přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť včetně vnitřních bazénů, s výjimkou posiloven, tělocvičen a fitness center, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:

i. omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,

ii. nelze používat šatny a sprchy,

iii. vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,

iv. zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,

v. průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,

vi. zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,

vii. klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,

viii. prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,

ix. používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,

x. je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,

xi. v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,

xii. upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor;“

Pro venkovní sportoviště:

Usnesení vlády České republiky č. 452 ze dne 23.4.2020

„II. omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,

b) společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

c) nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

III. nařizuje

a) pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, aby byla dodržována následující pravidla:

i. trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,

ii. na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,

iii. mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,

iv. sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

v. na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

vi. nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

vii. po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;“

Vezměte prosím na vědomí toto postupné otevírání a v případě vašeho zájmu o rezervaci se na nás neváhejte obrátit.

Sportu zdar, za SPOS Milevsko

Pavel Stejskal