Prohlášení k MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví:
Dnes 10.3.2020 od 18 hodin začíná platit mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zakazují hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční a podobné akce a jiná shromáždění, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
 
1) Veřejná bruslení budou omezena na kapacitu do 100 osob. V případě další příchozích jsme nuceni je na zimní stadion nevpustit. Není však nutno návštěvu veřejného bruslení vzdávat, momentálně je na veřejném bruslení zhruba 30 osob.
 
2) Sportovní akce pořádané jednotlivými oddíly momentálně konzultujeme přímo s těmito. Většina z nich nedosahuje kumulaci tolika osob. Pravidelná cvičení a tréninkový proces z naší strany není momentálně nikterak omezen a řídí si samotné oddíly.
 
3) Velká hokejová show, která se připravuje na sobotu 21.3.2020 od 16 hodin zatím ZRUŠENA NENÍ a organizační tým bude postupovat dle vývoje situace v následných dnech. Budeme vás nadále informovat.
 
Nepodléhejte panice, nepokoušejte zbytečně možnou nákazu cestováním a dodržujte základní hygienická pravidla. To jsou momentálně nejdůležitější zásady, jak viru předcházet.
 
V Milevsku dne 10.3.2020
 
Za SPOS Milevsko
Pavel Stejskal