Víceúčelová sportovní hala

sportovní hala

Víceúčelová sportovní hala je umístěna mezi letním a zimním stadionem. Díky svým parametrům se stále řadí mezi nejlepší sportovní zařízení svého druhu v regionu. Vybavení haly umožňuje pořádání sportovních klání, turnajů nebo jiných sportovních aktivit (malá kopaná, volejbal, basketbal,nohejbal, tenis, atd....). Pod tribunou je umístěna posilovna a v prostoru šaten nalezneme nové Spinning centrum a Fitness sál. Tento Fitness sál pro pořádání různých druhů fitness cvičení a dalších zpevňovacích a protahovacích sportů, byl vybudován na základě získané dotace z ROP NUTS II jihozápad..

Sportovní hala Sportovní hala1 Posilovna Fitness sál

Technické údaje :

kapacita tribuny : 300 diváků

rozměr palubovky 20 x 40 m

šatny se sociálním zařízením

posilovna, spinning centrum

Fitness sál 10 x 10 m
Provozní řád Sportovní haly ve formátu PDF nalezneteZDE

Provozní řád Fitness sálu ve formátu PDF nalezneteZDE

Provozní řád Šaten sportovní haly ve formátu PDF nalezneteZDE